Från start till mål med Driftklart

Driftklart är en teknisk konsultfirma som erbjuder expertkunskaper och har stor, praktisk erfarenhet av projekt implementering gällande storskaliga projekt inom konstruktion, energi och olika verksamheter. Deras utbud av tjänster täcker industriel drift, projektering, riskanalys, och underhållsdrift av infrastruktur. Kort och gott finns det en stor mängd expertis att tillgå utan inblandning av en tungrodd organisation.

När man startar upp ett storskaligt projekt som involverar många delar är det ofta svårt att hitta ett bra team som kan erbjuda teknisk kunskap och praktisk erfarenhet inom specifika områden. Det är i stort sätt omöjligt att har tillgång till ett stort team av experter inhouse samtidigt som de alla är heltidsanställda. En möjlighet är att ta hjälp av konsulter, men det är inte en lätt uppgift att hitta någon med övergripande kunskaper i projekthantering.

LAPS är Driftklarts interna marknadsavdelning

Laps är Driftklarts marknadsföringspartner. Vår roll är att vara ett kreativt team som arbetar internt med att erbjuda skräddarsydda marknadsförings- och annonseringstjänster. Vi tror att nyckeln till att bygga ett framgångsrikt varumärke är att förmedla en upplevelse som klart och tydligt visar vem de är och vad de står för. Det är vårt jobb att bygga vidare på den insikten och förvandla den till en greppbar lösning som slutkunden finner meningsfull och användbar.

Vi fördjupar oss i kundens företagskultur för att sätta upp långsiktiga marknadsföringsmål med en gemensam vision -- vi krokararm för att kunna uppnå framgång med hjälp av goda synergier och samarbeten. Enligt vår mening blir starka samarbeten ännu starkare om vi litar på varandra.Tillit är kittet som binder oss samman med våra kunder. Allt detta låter oss förstå kundens behov till fullo, så att vi kan erbjuda strategiska och lösningar med laserprecision.

Vad vi gör hos vår partner Driftklart

Vi har ett nära samarbete med Driftklart för marknadsplanen ska kunna slutföras framgångsrikt, med följande aspekter:

  • Vi når de uppsatta strategiska målen
  • Vi planerar framtida mål och projekt
  • Vi delar med oss av detaljerade rapporter och uppdateringar gällande pågående projekt
  • Vi diskuterar nästa planeringsskede
  • Vi uppdaterar  webbsidan regelbundet för att hålla oss på tårna kring de ökande behoven
  • Vi blickar framåt genom att hålla webbplatsen i linje med företages målsättningar och vision.

Vår arbetsprocess är mer än bara kreativa förslag och spännande innehåll. Du erbjuds en stor mängd tjänster som stärker kundernas framtida och vidare ambitioner att vara ledande på marknaden.

Våra kreativa tjänster

Vår kreativa process börjar så fort vi fått en känsla för kundens varumärke och har planerat marknadsföringsstrategin i minsta detalj. Laps har ett nära samarbete med Driftklart för att skapa ett enhetligt intryck och layout av allt marknadsföringsmaterial. Vi vill visa att Driftklart är riktiga proffs i linje med deras varumärke och vision.

Webbplats

Version 2 av Driftklart hemsida 2019
Version 3 av Driftklart hemsida 202

En webbsida är mer än bara en informationssida för företaget. Webbsidan låter företaget förmedla sin varumärkesidentitet, vision och kärnvärderingar.

Eftersom Driftklart erbjuder en imponerande och omfattande samling tjänster är det så klart av största vikt att Driftklart attraherar utländska kunder. Det är därför absolut nödvändigt att webbsidans innehåll riktar sig mot en bredare marknad. Laps skapar allt innehåll på Driftklarts webbsida, både på svenska, engelska, spanska och franska. Det är av största vikt att ge flera språkalternativ för att inte endast begränsa sig till svenska företag. Möjligheten att välja engelska som språk öppnar upp för potentiella affärsmöjligheter på den internationella marknaden. Dessutom med Webflow som platform har Driftklart prestandan att ladda snabbt på den globala marknaden.

Laps använder sig dessutom av tekniska strategier för att spåra och mäta webbplatsdata. Google har skapat en algoritm som rankar hemsidan utifrån färskt content. En av våra tjänster är att uppdatera Driftklarts hemsida regelbundet med relevant och aktuellt innehåll för att säkerställa en hög ranking . Vi optimerar även sitens tekniska prestanda för att öka effektiviteten och hastigheten vilket också påverkar Googles ranking positivt.

Enhetligt marknadsförings- och säljmaterial

Det är viktigt att alla våra kunder har ett distinkt utseende på allt marknadsförings- och säljmaterial.  Genom att etablera en varumärkesidentitet i början av processen bestämmer vi vilken stil alla kreativa inslag ska ha i framtiden. Det gäller logga, webbsida, annonser, broschyrer, flyers och till och med visitkort som delas ut till potentiella kunder.

Driftklarts marknadsförings- och säljmaterial är en förlängning av webbsidan eftersom de ger mer ingående information, men ändå delar samma utseende och uttryck. Denna röda tråd framhäver allt arbete som lagts på att skapa en varumärkesidentitet som passar företagets värderingar. Driftklar har framgångsrikt skapat ett varumärke med hjälp av noggrant utvalt material som förkroppsligar framgång och ledarskap.

Annonsering för B2B för Driftklart

Reklamannonser är ett viktigt inslag i alla effektiva marknadsföringskampanjer. Alla företag som strävar efter att utöka sin verksamhet känner till vikten av att investera i strategiska och vassa annonser. I den internetbaserade eran låter digital marknadsföring dig rida på framtidens våg.

Laps skapar målgruppsanpassade och engagerande Google och LinkedIn-annonser för Driftklart som framhäver deras varumärke på ett kreativt vis. Annonsutrymme fungerar som prima fastigheter inom digital marknadsföring, och det är viktigt att se till att dessa investeringar skapar fördelar för företaget -- utgifterna behöver med andra ord omvandlas till profit. Vårt arbete tar inte slut efter att vi skapat de kreativa annonserna; det innebär också att vi följer upp på deras resultat och erbjuder en detaljerad rapport som inkluderar konverteringsgrad, bounce rate etc.

Laps arbetar aktivt för att verkligen lära känna kunderna så att vi kan omvandla deras kunskap till meningsfullt och engagerande innehåll och material som går i linje med varumärket. Vi är stolta över att kunna erbjuda tjänster som skapar värde för företaget och vi har en passion för att vara del av resan mot att forma en stark identitet med hjälp av rätt marknadsföring. Vi är glada över att Driftklart valt att lita på vår kompetens och vi hoppas kunna nå samma framgång med andra kunder.